ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮೂರ್ತಿ ಅಪನೇಕಾ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಕುತಿದಾಯಕ ಪ ಮಾಯಾ ಮಮತಾಕೋ ಛುಡಾದೇ ಪ್ರೇಮಪಾಶಾಕೋ ಮಿಟಾದೇ ನಾಶ ಹಿರಸಕೋ ಕಟಾದೇ ವಿಷಯಲಂಪಟಕೋ 1 ಮೋಕಾ ದೋ ಅಪನೀ ಕೀರ್ತನ ಕೋ ಮಜಾದೋ ನಾಮಸ್ಮರಣ್ಕೇ ಕೃಪಾದೋ ಭಜನ ಆನಂದಕೇ ಬನಾದೋ ದೂತ ವೈಕುಂಠಕೇ 2 ಕರಾದೋ ಸಂಗ ದಾಸೋಂಕೇ ಭುಲಾದೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮೌಂ ಕೋ ಪಿಲಾದೋ ಧ್ಯಾನ ಅಮೃತಕಾ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕಾ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು