ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆತ್ಮನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಂತತ ಗುರುವರ್ಯನ ಪ ದುರಿತ ಮೋಹ ದುಃಖ ದೂರ ನೂಂಕಿ ಕಾಯ್ವ ಪರಮ ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯ 1 ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳನು ಪ್ರೇಮದಿಕೊಡುವನ ಭೀಮಮಿತ್ರನ ನೀವು 2 ಪಾಪಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಪತಿಗರ್ಪಿಸಿ ಗೋಪತಿಯನು ನಂಬಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ 3 ಧರೆಯೊಳು ಮಹದೇವಪುರದ ಶ್ರೀರಂಗನ ಮರೆಯದೆ ಭಾವ[ಶುದ್ಧ]ದೊಳ್ 4
--------------
ರಂಗದಾಸರು