ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಸತತಂ |ಕಲ್ಯಾದಿ ದೈತ್ಯ ನಿವಾರಣ ನಿಪುಣಂ ಪ ಭವಾರ್ಣವ ತರಣಂ 1 ಹಯಮುಖ ನಿಸ್ಸøತ ಶ್ರುತಿ ಸತ್ಶ್ರ್ಯವಣಂಹಯಮುಖ ಪದ ಸದ್ವನಜ ಸುದಾಸಂ |ಹಯಮುಖ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿರಚಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಂತ್ರಯಿ ಮುಯಿ ರಸ ಸ್ವಪ್ನಾಖ್ಯಾನಂ 2 ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ವರ ಭಕ್ತೇಶಂಸುರ ಮುಖ ದ್ವಿಜವರ ಸರ್ವ ಸುಸೇವ್ಯಂ |ಪರಮತ ಮದಕರಿ ಪಂಚ ಸುವಕ್ತ್ರಂಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ತವ ಭಕ್ತಣುಗಂ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು