ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸೂರ್ಯ | ತತ್ವವಾದಿ ವದನ ಕುಮುದ ಚಂದ್ರಾ ಪ ಧೃತ - ಬಾದರಾಯಣ ವೇದ ಸೂತ್ರವ | ಮೋದದಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಳಿಸುತಸಾಧುಜನ ಸಂತೋಷ ಕಾರಣ | ಸಾಧು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯ ನಮಿಸುವೆ ಅ.ಪ. ವಾಸರ ತಾನು ನೀರಡಿಸೀ ||ಆಶುಗತಿ ಅಶ್ವವನು ಏರಿರ | ಲಾಸರಿತು ಕಾಗಿನಿಯ ಜಲವನು ಲೇಸು ಪಶುವಂದದಲಿ ಕುಡಿದು ಪಿ | ಪಾಸೆ ಕಳೆದ ಸುಯೋಧ ಕಾಯೋ 1 ಈಕ್ಷಿಸುತೀ ಚರ್ಯದವನಾ | ಮುನಿ | ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಚರಣಾಪಕ್ಷಿವಾಹನನಾ ತೈಜಸನಾ | ಮಾತ | ಲಕ್ಷಿಸಿ ತಾನೋರ್ವ ಶಿಷ್ಯನಾತಕ್ಷಣದಿ ಕಳಿಸ್ಯವನನಲ್ಲಿಗೆ | ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಲು ಬರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆದೀಕ್ಷೆಯನು ಕೈಕೊಂಡು ದಶಮತಿ | ಪಕ್ಷ ಸಾಧಿಸಿ ಗತಿಯ ತೋರ್ದರೆ 2 ಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣನೊಲಿಸೀ | ಜಯ | ತೀರ್ಥ ಕಾಗಿನಿ ತಟದಿ ನೆಲಿಸೀ|ಕಾರ್ತ ಸ್ವರವದು ಲೋಷ್ಠಸಮವೆನು | ತಾರ್ತ ಸಜ್ಜನ ಕ್ವೊರೆದು ಪ್ರೀತಿಲಿಮೂರ್ತಿ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನ | ವಾರ್ತೆ ಸಚ್ಛರಿತೆ ಯನು ಪೇಳಿದ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು