ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಫಾಲಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸೆಂದಿಗು ಎನ್ನಪಾಹಿಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಪಾವನಚರಣಪಾಪನಾತ್ಮಕ ಘನ್ನ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಪಾಹಿಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪಂಚಾನನ ಪಅಂಬುಜೋದ್ಭವನು ತಾ ಅಮರಪೂಜಿತ ವಂದ್ಯಅಮಿತ ಮಂಗಲ ರೂಪನೆ ಆಶ್ರಿತದಾತಅಂಬರಕೇಶಿ ಚಿದಂಬರವಾಸನೆಅಗಣಿತಗುಣಮಹಿಮಅಂಗಜಭಂಗ 1ನಿಗಮಗೋಚರ ನೀನೆ ನೀಲಕಂಧರನೀನೆನಿರತನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಿಶ್ಚಲನೆನಿತ್ಯಾನಂದನು ನೀನೆನಿತ್ಯತೃಪ್ತನುನೀನೆನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲ ರೂಪನೆ 2ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರನೆತ್ರಿಜಗಸಂಚಾರನೆತ್ರಿಯಂಬಕನೆ ಶಿವನೆ ತ್ರಿನೇತ್ರನೆತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಖ್ಯಾತ ತ್ರಿಶೂಲಧಾರನೆತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಗೋವಿಂದನಾ ದಾಸನವಂದ್ಯ3
--------------
ಗೋವಿಂದದಾಸ