ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಾಕು ನರಹರಿ ಭವದ ಬವಣಿಂ ದ್ಯಾಕÉ ಬಳಲಿಸುವೆ ಹರಿ ಹರಿ ಶ್ರೀಕಮಲಾಪತಿ ಶರಣ ಜನರೊಳ- ಗ್ಹಾಕಿ ಪೊರೆಯೆನ್ನ್ಹರಿ ಹರಿ ಪ ದೊರೆಯೆ ನೀನಿರಲನ್ಯರಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ಯಾಕಿನ್ನ ್ಹರಿ ಹರಿ ಪರಮ ಆಪ್ತ ನೀನಿರಲು ಕಾಣದೆ ಪÀರರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿದ್ದರಿಹರಿ1 ಪುತ್ಥಳಿ ಮನೆಯಲೆ ಇರಲು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಯಸುವೆನ್ಹರಿಹರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೀಗನ್ಯ ವಿಷಯದಿಂ ದ್ದುಟ್ಟುವುದೆ ಸುಖ ಹರಿಹರಿ 2 ಬೇಡಿದ್ವರಗಳ ಕೊಡುವೊ ಭೀ- ಮೇಶ ಕೃಷ್ಣ ನೀನಿರಲ್ಹರಿಹರಿ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಗೋಡೆಗಡರುವೆನ್ಹರಿಹರಿ 3
--------------
ಹರಪನಹಳ್ಳಿಭೀಮವ್ವ