ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಂಗಳ ಅಂಜನ ಗಿರಿಪತಿಗೆಶುಭಮಂಗಳವೆನ್ನಿ ಸಿರಿಪತಿಗೆ ಪ.ಮಂಗಳ ಬಾಯೊಳು ಮಾತ ಕಚ್ಚಿದಗೆಮಂಗಳ ಅವಯವ ಮುಚ್ಚಿದಗೆಮಂಗಳ ಕೋರೇಲಿ ಪ್ರಿಯಳ ಹಚ್ಚಿದಗೆಮಂಗಳ ನಖದ್ಯಸು ಬಿಚ್ಚಿದಗೆ 1ಮಂಗಳಡಿಯೊತ್ತಿ ಬಿಂಕವ ಸೆಳೆದಗೆಮಂಗಳ ಭೂಗುರು ಕಳೆದಗೆಮಂಗಳೆಗೋಸುಗ ಖಳರನಳಿದಗೆಮಂಗಳಾಂಗಿಯರಂಬರ ಸೆಳೆದಗೆ 2ಮಂಗಳಾಂಗಕೆ ಉಡಿಗೆಯನೊಲ್ಲದಗೆಮಂಗಳ ಶೀಲವ ಸೊಲ್ಲಿದಗೆಮಂಗಳ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಬಲ್ಲಿದಗೆಮಂಗಳಮಯ ಕೈವಲ್ಯದಗೆ 3
--------------
ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು