ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾ ಕೃಪಾಕರೆ| ಮೋದದಿ| ಬಾ ಕೃಪಾಕರೆ ಪ ತವ ಪಾದವ ನÀುತಿಸುವೆ| ಪೊರೆಯಲು ಮೋದದಿ| ಬಾ ಕೃಪಾಕರೆ ಅ ಪ ಕಮಲದಳಾಂಬಕಿ| ಕಮಲಾನನೆಯೆ| ಕಮಲಜಪಿತನÀ| ಸಹಭವೆಯೆ|| ಕಾಮಿತವೀಯುತ|ಪೊರೆಯಲು ಮೋದದಿ 1 ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿ|ಭೃತ್ಯರ ಜನನಿ|| ನಿತ್ಯವು ನುತಿಸುವೆ| ಪೊರೆಯಲು ಮೋದದಿ 2 ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ| ತ್ರಿಭುವನಜನನಿ|| ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ| ಪೊರೆಯಲು ಮೋದದಿ 3
--------------
ವೆಂಕಟ್‍ರಾವ್