ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಗುರುವೆ | ನÀತಸುರ ತರುವೆ ಪ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ನಿನ್ನ ನಾ ಪೊಂದೊದೆನು ತ್ರಯ ಅನುದಿನ ಅ.ಪ ಕರ್ಣ | ಕುಂಢಲ ಮುಕುಟಾಭರಣ ಮಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ತಂಡನಂತೆ ಪೊಳೆವ 1 ಪವಿಯಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಧ ಕೃತ | ಕವಿಕುಲೋತ್ತಂಸ ಹಂಸ 2 ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ನಾನಾವಿಧ ಷಷ್ಟಿ ಶಾಕಂಗಳ ನಿಷ್ಟೀಲಿ ಸದಾ ರಂಗವಿಠಲಗರ್ಪಿಸಿದ 3 ಸತಿ ಕರುಣದಿ ಕಂಡು ಜಲವ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಕಳೆದು | ಸಲಹಿದ ಸನ್ಮಹಿಮ 4 ತಂದೆ ಜರಿಯೆ ವನದಿ | ನಿಂತು ಭಜಿಸಿ ಶಾಮ ಸುಂದರನೊಲಿಸಿ ಸ್ಥಿರಾನಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ 5
--------------
ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ