ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವೇಶ ನಿಜ ವಿಲಾಸ ಪ. ಭಾಸುರ ಮಣಿಗಣಭೂಷಣ ದಿತಿಸುತ- ಭೀಷಣ ಸಜ್ಜನಪೋಷಣ ಕಪಿವರ ಅ.ಪ. ಕಂಜಸಖೋಪಮ ಕಮಲಾನನಾನತ ಸಂಜೀವನ ಹನುಮಾ ಮಂಜುಳ ವಜ್ರಶರೀರ ವೀರ ಹರಿ- ರಂಜನಾಂಜನಾಸುತ ಸದ್ಗುಣಯುತ 1 ನಿಗಮಾಗಮ ಪಾರಂಗತ ರಾಮಾ- ನುಗ ಪಾವನರೂಪ ಭಗವಜ್ಜನ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರತಿ ದೃಗುಚಕೋರಚಂದ್ರಮ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ 2 ಅಜಪದನಿಯತ ಭೂಭುಜಪತಿ ಪಾಂಡುತ- ನುಜ ಸುರವ್ರಜವಿನುತ ಕುಜನಧ್ವಾಂತನೀರಜಸಖ ಗರುಡ- ಧ್ವಜಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಯ 3 ವರಕಾರ್ಕಳಪುರ ಗುರು ವೆಂಕಟಪತಿ ಚರಣಾಗ್ರೇ ವಿರಾಜ ಶರಣಭರಣಯುತ ಕರುಣಾಕರ 4
--------------
ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾಪತಿದಾಸವರ್ಯ ಜೀ-ವೇಶ ನಿಜ ವಿಲಾಸ ಪ.ಭಾಸುರಮಣಿಗಣಭೂಷಣ ದಿತಿಸುತ-ಭೀಷಣ ಸಜ್ಜನಪೋಷಣ ಕಪಿವರ ಅ.ಪ.ಕಂಜಸಖೋಪಮ ಕಮಲಾನನಾನತಸಂಜೀವನ ಹನುಮಾಮಂಜುಳ ವಜ್ರಶರೀರ ವೀರ ಹರಿ-ರಂಜನಾಂಜನಾಸುತ ಸದ್ಗುಣಯುತ 1ನಿಗಮಾಗಮ ಪಾರಂಗತ ರಾಮಾ-ನುಗ ಪಾವನರೂಪಭಗವಜ್ಜನ ಭಾಗ್ಯೋದಯಭಾರತಿದೃಗುಚಕೋರಚಂದ್ರಮ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ 2ಅಜಪದನಿಯತ ಭೂಭುಜಪತಿ ಪಾಂಡುತ-ನುಜ ಸುರವ್ರಜವಿನುತಕುಜನಧ್ವಾಂತನೀರಜಸಖ ಗರುಡ-ಧ್ವಜಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಯ 3ವರಕಾರ್ಕಳಪುರಗುರುವೆಂಕಟಪತಿಚರಣಾಗ್ರೇ ವಿರಾಜಹರಿಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಿಜಪದಶರಣಭರಣಯುತ ಕರುಣಾಕರ 4
--------------
ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ