ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಹನುಮಂತ - ಹನುಮಂತ ಪ ಗುಣನಿಧಿ ಹರಿಪದ | ವನಜ ಸದಾರ್ಚಕ ಅ.ಪ. ಅಂಜನಿ ಕುವರ ಧ | ನಂಜಯ ರಕ್ಷಕಭಂಜಿಸಿ ದೈತ್ಯ ಪ್ರ | ಭಂಜನಾಖ್ಯ 1 ಬಕ ಮುಖ ಹನ ಕೀ | ಚಕ ಧ್ವಂಸಕವಿಕಳರ ಗೈದರಿ | ದುಷ್ಕುಲ ನಾಶಕ 2 ಮತ್ತ ಮಾಯಿಗಜ | ಕುತ್ತಿದ ಕೇಸರಿವತ್ತಿ ಪೇಳ್ದೆ ಹರಿ | ಉತ್ಕರ್ಷಗಳನು 3 ಇನಜನ ಪಾಲಕ | ಇನಜ ಗರ್ವ ಹರಮಣಿಮನ ಮತ | ವನ ಅನಲ ದಾವಾಖ್ಯ 4 ಉರಗ ವಿಪ ಗುರುಗುರು ಗೋವಿಂದ | ವಿಠಲನ ಸೇವಕ5
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು