ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದಾಸನೆನಿಸಿಕೊ ಎನ್ನನು ದಾಸನೆನಿಸಿಕೊ ಹರಿ ಪ ದಾಸನೆನಿಸಿಕೊ ಶ್ರೀಶ ನಿ ಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಕಮಲದಾಸನೆನಿಸಿಕೊ ಅ.ಪ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾಗಿ ಇನ್ನು ಏಸುಕಾಲ ಕಳೆಯಲ್ಹೀಗೆ ಭಾಸುರಾಂಗ ದಯವನಿತ್ತು 1 ಏಸು ಜನ್ಮ ಸುಕೃತವಡೆದು ವಾಸನ್ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬೇಡ್ವೆ ನೆನ್ನ ಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿ2 ಭಕ್ತರಿಷ್ಟಪೂರ್ಣನೆಂದು ನಿತ್ಯ ಬಿಡದೆ ಕೂಗುವಂಥ ಸತ್ಯವೆನಿಸು ವೇದದೋಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮ ರಾಮ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು