ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಂಗಳಂ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೀಂದ್ರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ'ಗ್ರಹ ನಿನ್ನ ನೆನಹು ಸರ್ವ ಪನಿನ್ನ ಚರಿತೆಗೇಳಿ 'ಗ್ಗಿ ಜೀ'ಪರಿಗೆನಿನ್ನೊಲವನು ಬಯಸುವ ಧನ್ಯಗೆನಿನ್ನ ಭಕತರ ಸಂಗತಿಯೊಳಿರುವರಿಗೆನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಗಂಡು ನ'ುಪ ಮಹಾತ್ಮಗೆ 1ನಿನ್ನ ವಾಗಮೃತಪಾನದಿ ಮತ್ತರಾದರ್ಗೆನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಮೈಗೊಟ್ಟಿರುವರಿಗೆನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೋಕಿದೆಡೆಯೊಳಿರುವರಿಗೆನಿನ್ನಂಗ ಸಂಗ ಮರುತಪೂತದೇಹರ್ಗೆ 2ಕರುಣದಿಂ ಚಿಕನಾಗಪುರದಿ ವಾಸುದೇವಾರ್ಯಗುರುವಾಗಿ ನರಸಾರ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿತಿರುಪತಿಯರಸನೆ ಕೃಷ್ಣಯೋಗೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕರ ರಾಮದಾಸಾರ್ಯನೆಂದರಿತೆಮಗೆಲ್ಲಾ 3
--------------
ತಿಮ್ಮಪ್ಪದಾಸರು