ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದೂಡು ಧನಮಾನಗರ್ವವ ಅಭಿಮಾನವೆಲ್ಲವ ತರವಲ್ಲವೋ ಪ ಶಮೆದಮೆವೈರಾಗ್ಯ ದೃಢವಾಗಿಹ ಶೃತಿವಿದಿತಾಗಿಹ ಘನ ವಿನಯಾದಿ ಸಾಧನೆ ಪರಮಾರ್ಥಕೆ ಬೇಕು ತಿಳಿ ಜೀವನೇ 1 ಪರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾ ಮಾಡು ನಿಜ ಶೋಧವಾ ನೀಡು ಶಿರವನ್ನು ಗುರು ಶಂಕರನ ಪಾದಕೆ 2
--------------
ಶಂಕರಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ