ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇದನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಹನುಮಾ ಮಾಳ್ಪೆನೊ ಪದ ಪದುಮಯುಗಕೆ ಪ್ರಣಾಮಾ ಪ ಸದಯನೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಇದನನು ಬೇಡಿದೆ ಪದುಮ ನಯನ ಶ್ರೀ ಮುದತೀರಥರಾಯಾಅ.ಪ ದಿವಸ ಪೋದವಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳ ಅನುಭವಾಗಲಿಲ್ಲಾ ಪವನ ತನಯ ನೀ ಜವದಲಿ ಮಾಡಲು ಭುವನದೊಳಗೆ ಬೃಹಚsÀ್ಪøವನು ಎನಿಸುವೆನು 1 ಜನರು ಮೊದಲೆ ಇಲ್ಲಾ ಧನಪಸಖ ನನ ಜನಕನು ನೀನಿರೆ ಮನುಜರ ಬೇಡೋದು ಫನತಿ ಎ£ಗಲ್ಲಾ 2 ದಾತ ಇದನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೊ ಧಾತ ನಾ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಯಾತಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತೆರ ಇರುವುದು ತಾತನೆ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲದೂತ 3
--------------
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು