ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಿಳಿದರೆ ನೀ ಶಿವ ದಿಟಾ ದಿಟಾ | ತಿಳಿಯದೆ ಕಳೆದ್ಯೋ ಘಟಾ ಘಟಾ ಪ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮವನು ಓದಿ | ಏನು ಕಲಿತಿಯೋ ಹಟಾ ಛಲಾ | ಸಾಧು ಸಂತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ | ಬಯ್ಯುವಿ ಆ ಕ್ಷಣ ಥಡಾ ಥಡಾ 1 ಪರ ಉಪಕಾರಿಲ್ಲದೆ | ಯಾತಕ ಈ ಮನಿ ಮಠಾ ಮಠಾ | ಸ್ವಾನುಭವ ಸುಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ | ಮೌನವ ಧರಿಸಿದ್ಯೋ ಶಠಾ ಶಠಾ 2 ಭವ ಚಿನ್ನದ ಪುಟಾ ಪುಟಾ || ಹರ ಗುರುನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡದೆ ಒದರುವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಟಾ ವಟಾ 3
--------------
ಭಾವತರಕರು