ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಂಡು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನೆನ್ನ ಕಷ್ಟವ | ರಂಗನನು ಪ ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನೆನ್ನ ಕಷ್ಟವ ಅ.ಪ. ಭೃತ್ಯ ಜನರು ಕುಡಿದ ನೀರು ಕದಲದಂತೆ ಒಡಲ ಸಲಹಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಡಲಶಯನನಾದ ಹರಿಯ 1 ಜಗವ ಪೊರೆವ ದೇವ ಕುಂತಿ ಮಗನ ರಥಕೆ ಸೂತನಾಗಿ ಭುಜಗ ಶರವು ಅವನ ತಗಲದಂತೆ ಮಾಡಿದವನ 2 ಭಕುತ ಜನರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಕಲ ದುರಿತಗಳನು ಕಳೆದು ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತಿರುವ ಶಕುತ ರಂಗೇಶವಿಠಲನ 3
--------------
ರಂಗೇಶವಿಠಲದಾಸರು
ಶ್ರೀ ಶೇಷದೇವರು73ಶೇಷದೇವ ಶೇಷದೇವ ವಾರುಣೀಶಪಾಹಿಮಾಂ ಶೇಷದೇವಪಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೇವಲಾನಂದರೂಪಜಡಜಾಕ್ಷ ಜಯೇಶನಿಗೆಪರ್ಯಂಕನಮೋ ನಮೋ1ದ್ಯುಭ್ವಾದಿಗಳಿಗಾಧಾರ ವೇದವತೀಶಕೂರ್ಮವಿದ್ಯುನ್ ರಮಣ ಕೂರ್ಮರ ಒಲುಮೆ ನಿನ್ನಲಿ ಸದಾ 2ಗಿರಿಸಿಂಧುಯುತಧರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸರ್ವವಧರಿಸಿರುವೆ ಫಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶರ್ಷಪದಂತೆ ನೀನು 3ಖದ್ರೂಜಾದಿ ವಿಷ ಸರ್ವದೋಷವೆನಗೆ ತಗಲದಂತೆಕರ್ದಮರ ಸುತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ಸತತವೀಯೊ 4ಶ್ರಷ್ಟಿಧರ ಶುಕ್ಲವರ್ಣ ಸಹಸ್ರಫಣಿ ನೀಲವಾ¸ Àಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ವೇಧತಾತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತೋರೊ 5
--------------
ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸರು