ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 3 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂದು ಧರನ ಸಖನಛಂದಾಗಿ ಭಜಿಪ ದೇ | ವಾಂಶ ಸಂಭೂತನೆ ಅ.ಪ. ದಣಿಸುವರ್ದನುಜರೆಲ್ಲಾ | ನೀನರೆ ಎನ್ನಮನಕಭಿಮಾನಿ ಎನಿಸೀ ||ಘನವೇನೊ ನಿನಗಿದು | ದನುಜ ದಲ್ಲಣನೆನಿಸಿಮನದ ಡೊಂಕನು ತಿದ್ದಿ | ಮನುಜ ನೆನಿಸೊಯೆನ್ನ 1 ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕೆ ಸಾಧನಾ | ಎನಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭಕುತಿ ವಿರಕುತಿ ಸುಜ್ಞಾನ ||ಸುಖ ತೀರ್ಥ ಮತದೊಳು | ಸುಖಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಖವ ನೀ ಪಾಲಿಸೊ | ಕಕುಲಾತಿಯನೆ ಹರಿಸೀ 2 ಪಂಕಜ ಧ್ಯಾನನಿರುತದಿ ಮಾಳ್ಪನೆ | ಕರಿಗಿರಿ ವಾಸನೇ 3
--------------
ಅಸೂರಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಅಯ್ಯಂಗಾರ್
ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗಬ್ಯಾಡಾ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗಾ ಪ. ಮಧುರೆಗೆ ಪೋದಾರೆ ಚದುರಿ ನಾರಿಯರು ಬೆದರುತಲಿರುವೆವು ಹರಿಯೇ ಎನ್ನಯ ದೊರೆಯೇ ಅ.ಪ. ಮಧುರಾಪುರದಿಂದ ಅಕ್ರೂರ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾನು ಮಲ್ಲನ ಕೊಂದನು ಕೃಷ್ಣ ರಜಕನ ಕೊಂದನು ರಕ್ತಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ಕುಬಜಿಯಿಂದ ಗಂಧವಾ ಕೊಂಡನು ಡೊಂಕನು ತಿದ್ದಿದನು 1 ಚಾಣಿಕರ ಮುಷ್ಟಿಕರ ಕೂಡಾ ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ಕುಟಿಲರ ಕೊಂದು ರಂಗಮಂಟಪಕೆ ಬಂದು ನಾನಾಭರರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ರಾಜ ಬೀದಿಯೊಳು ಸಾಗಿ 2 ಮಧುರಾಪುರದ ನಾರಿಯರು ಬಲು ಚೆಲುವಿಯರು ನಿನ್ನನೆ ಮರುಳು ಮಾಡುವೋರು ಯಮ್ಮನಗಲಿಸುವೋರು ಇವರು 3 ಕನಿಕರವಿಲ್ಲವೆ ನಾವು ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ವೊಂದು ನಿಮಿಷವಾದರು ಕಾಲಹ್ಯಾಗ ಕಳಿಯೋಣ ಘನ ಮಹಿಮನ ಅಧರಾಮೃತ ಪರವಶವಾದೆವು 4 ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದು ಉಗ್ರಸೇನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುವೆ ನಾ ಬಂದು ಕಾಳಿಮರ್ಧನಕೃಷ್ಣ ನಿನಗಿಂದು 5
--------------
ಕಳಸದ ಸುಂದರಮ್ಮ
ವಿಹಿತವೆ ಯದುನಾಯಕ ಸುಖದಾಯಕಮಹಿಯೊಳು ನಾನೆ ಪಾಪಿಯೊ ಜೀಯಾ ಕಾಯೊ ಪ.ಮಾವಗೆಈವಗಂಧಗಳು ನಿನಗೆನ್ನಲುದೇವ ಕಳೆದ್ಯವಳಬಿಂಕಮೂಡೊಂಕನು1ಕಚ್ಚ ಬಂದಹಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀನಿತ್ಯೈಯ್ಯಹುಚ್ಚಗೊಲ್ಲರ ಪಾವನ ಮಾಡುವನೆ 2ಶರಣ ಜನರುಪಕಾರಿ ನೀ ತವರೂರು ನೀಅರಸ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಪ ಮಮಪ್ರಾಣಪ 3
--------------
ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು