ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಮದೇಶಿಕ ಮಾವಿನೋದಾ ದಿವ್ಯಪರಮಾರ್ಥಮುನು ವೇಗಾ-ಬೋಧಿಂಚರಾದಾ ಪಸುರಮುನೀಂದ್ರ ವಿಚಾರ-ಸೋಹಮಸ್ಮಿಧಿಯೇರಾವರಮುಲಡಗಿತಿನಿಚ್ಚಿ-ದಾರಿದೇರ್ಚುಕೋರಾ 1ನೀದು ಶೇವಕುಡೈತಿ-ನಿಚ್ಚಯಿಂಚಿನ ಚಾಲೂವಾದಿ ಭೀಕರು ಡೈನ-ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಜುಡೇ 2ಆಳ್ವಾರೆಂಬೇರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮುಲೆ ಗಾದಾತಾಳ್ವೋಯ ಚೂಡಿದಿ ಯನುಚು ಪಾಲಿಂಚಲೇದಾ 3ಮಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಹಸ್ಯಮಂತ್ಯಮಾದಿಗ ಜೂಪೆಅಂತರಂಗುಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ ತಂತ್ರ 4ಯೇಲೆ ವಾಡನಿ ವಚ್ಚಿ-ಅಲಗಿಂಚಿನದಿಚ್ಚೆಕೋಲುಪೇಟೇಶ ಮಾಂಪಾ ಅತುಲ ಶ್ರೀರಾಮಾ 5
--------------
ತುಳಸೀರಾಮದಾಸರು