ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ನರಕೇಸರಿ ಜಯ ಜಯ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಜಯಜಯ ದೈತೇಯ ವೈರಿ ಜಯ ಜಯ ನೃಹರೀ ಪ ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ಹರಿಶೌರೀ ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕಶಿಪು ಸಂಹಾರಿ ಜಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಲಹರೀ ಅ.ಪ ಯಾದವಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ನೃಹರೀ ಖಾದ್ರಿನಗರವಾಸ ನೃಹರೀ ವೇದರೂಪ ನೃಹರೀ ಸಾವ ನಾದುರ್ಗವಾಸ ಧೀರ ನೃಹರೀ 1 ಭಾನುಕೋಟಿ ತೇಜ ನೃಹರೀ ದೀನ ಭಕ್ತಪಾಲ ನೃಹರೀ ದಾನವಾರಿ ಯೋಗ ನೃಹರೀ [ಗಾನಲೋಲ ಹಂಪೀ ನೃಹರೀ] 2 ಸ್ಥಂಭಜಾತ ನಾರಸಿಂಹ [ಕನ್ನ ಡಾಂಬೆಯೂರೂರನಾರಸಿಂಹ ತುಂಬುರನುತ ನಾರಸಿಂಹ] ಶಂಭುವಿನುತ ನಾರಸಿಂಹ 3 ಶೀಬಿನಗರ ನಾರಸಿಂಹ ನಾಭಿಕಮಲ ನಾರಸಿಂಹ ಅಭಯಂಕರ ನಾರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಮಾಂಗಿರಿ ನಾರಸಿಂಹ 4
--------------
ಅಸೂರಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಅಯ್ಯಂಗಾರ್