ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಯ್ಯಾ| ಶ್ರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರುತಿಯಾದ ಹರಿಯಾ ಪ ವಿವೇಕದಾರತಿ ಜ್ಞಾನನಾಳದಲಿ| ತೀವಿದಶಾಂಗದಿ ಪುಷ್ಟಗುಧಿಡುವಾ 1 ತಾಳಕಂಸಾಳ ಝೇಂಗಟೆ ಶಂಖರವಗಳು| ಮೇಲಾದ ಅನುಹಾತ ವಾದ್ಯ ಮಂಜುಳವಾ 2 ಕರುಣತ್ರಿವಾರ್ತಿಯು ವಿಶ್ವಸದಾಜ್ಯದಿ| ಮೆರೆವ ಚಿಜ್ಷ್ಯೋತಿ ಏಕಾರತಿ ಹೊಳೆವಾ 3 ಗುರು ಮಹಿಪತೀಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಕಿರಣ ನೋಡಿ| ಹರುಷದಿ ಪಾಡುತ ಸುಖವ ಸೂರ್ಯಾಡಿ4
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು