ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭಾಸಿಸುತಿಹ | ದಾಸರ ನೋಡಿ || ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರ ದಾಸರು ಪ ಪುರಂದರ ಕರ್ಮಜರ ಗುರು ಅ.ಪ. ಚಾರು ಚರಣ |ಧೃತ :ನೀರಜ ಹೃತ್ಸರೋರುಹದೊಳಾರಾಧಿಸ್ಯಪಾರಸುಖದಿ ಸಮೀರ ಮತ ಪ್ರಸಾರವ ಪಡಿಸೀ 1 ದಾಸಕೂಟ ಸನ್ಮೌಳಿಮಣಿ ವಿದಿತ ಜ್ಞಾನೀನ್ಯಾಸ ಕೋವಿದ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ | ದಾಸ ಸುರಪ ದಾಸನೆನಿಸಿ ||ಧೃತ :ದಾಸಪಂಥ ಪೋಷಿಸೀದ ದಾಸವರ್ಯಆ ಸಮೀರ ಶಾಸಿತ ಗೌರೀಶನ ಬಳಿವಾಸಿಸಿ 2 ನಾಕಪತಿಯ ನಾಮದಾಸ | ಶತ ಚತುರ ವರ್ಷಲೋಕ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ | ಆಕೆವಾಳರ ವಾಕಿನಲ್ಲಿ |ಧೃತ :ಸಾಕು ಸಾಕನೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಗೀತೆಯ ಝೇಂಕರಿಸಿದಶುಕ ಪಿತ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಸ್ವೀಕೃತ ಭಕುತ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು