ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೆನೆಯಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ ಮೂರ್ತಿ ಮಧುಪುರದ ಗಣನಾಥನ ಪ ಫಣೆಯುದರದಿ ಸ್ತುತಿ ತಿರುಗುವನ ಕರದಿ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪಿಡಿದಿಹನ ಪಾದವ ನೆನೆವರ ಭಕ್ತರ ನೋಡಿ ಮರುಗುವನ 1 ಶಿಬ್ಬಲುಂಡಿಗೆಯ ಮೆಲುವವನ ಕಾಲ ಕೊಬ್ಬಿದ ರಕ್ಕಸರಹಲ್ಲ ಮುರಿದವನ ಜಗಕೊಬ್ಬನೇ ಸುರನರ ಸೇವಿತನ 2 ಭಾಸುರ ತೇಜದಿ ಮೆರೆವನ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಷಿಕವನೇರಿ ನಲಿದವನ ಅನುದಿನ ಪೊರೆವವನ 3
--------------
ಕವಿ ಪರಮದೇವದಾಸರು