ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾರೋ ಶ್ರೀರಂಗ ಕೀರ್ತಿ ತರಂಗ ಬಾರೋ ರಿಪುಮದಭಂಗ ನೀಲಾಂಗ ಬಾಬಾ ಪ ತಿಮಿರ ಪತಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಗರುಡ ತುರಂಗ ಬಾಬಾ ಅ.ಪ. ಪುರಹರ ಸಂಗ ಬಾರೋ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ಧನರಂಗ ಬಾರೋ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರರಂಗ ಬಾಬಾ 1 ಬಾರೋ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವೆರಗುವೆರಂಗ ಭಂಗ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಸಾರಂಗ ವರದ ಶ್ರೀರಂಗ ಬೀರೋ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಗಮಾಂತರಂಗ ಬಾಬಾ 2 ಬಾರೋ ಶ್ರೀರಂಗ ತೋರೋ ಆನಂದ ಬೀರೋ ಜÁ್ಞನತರಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಕೇಶವ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ಬಾಬಾ 3 ಬಾರೋ ಅಂಗಧ ವರದ ಶ್ರೀರಂಗ ಬಾರೋ ಗಂಗೆಯ ಪಿತನೆ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ದೂರ್ವೇಶ ಬಲಚದುರಂಗ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವರಂಗ ಬಾಬಾ 4
--------------
ಕರ್ಕಿ ಕೇಶವದಾಸ