ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ರಾಹುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಬsÀಯ ಹರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ರಾಹುದೇವನೇ ನಮೋ ಪ ಸ್ವರ್ಭಾನು ಛಾಯಾಗ್ರಹಕೆ ನೀ ದೇವ ಅಪ ಹೃತ್‍ತಿಮಿರ ತನು ರೋಗ ಸರ್ವಪೀಡೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುದರ್ಶನೀಯ ಒಲಿಸೆನಗೆ ಸತ್ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಜದೇವ 1 ಮಹಾವೀರ್ಯನೇ ಊಧ್ರ್ವಕೇಶ ಮಹಾಶೀರ್ಷನೆ ಮಹಾವಕ್ತ್ರ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರ ಮಹಾಯಶ ನಮಸ್ತೇ 2 ನೀರಜಪಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಭು ಹರಿಯ ಭೃತ್ಯನೇ ನಮೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸತತ 3 ಪ
--------------
ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸರು