ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮನ ಭಜಿಸೊ ಮನದಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸೊ ಪÀರಾಭವಾರೂರ್ವು ಪವಾಸಗಳಿಂದ ಪತಿತಪಾವನ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದ ಪ ತಾರಕ ರಘುವೀರಾ ಶರಾದಿಬಂಧಿಸಿ ಸೈನ್ಯವು ನಡೆಸಿ ತ್ವರಾ ಲಂಬಿಣಿ ಬೇಧಿಸಿ ಸರಾಗ ದಿಂ-------ಪುರಾದಿ --------ಸರಾಗೆಲ್ಲರನೊಯ್ದಡಿಕ್ಕಿ ಪುರಾಧಿಪತಿ ಮಹಾ----ರಾವಣನ ಶಿರಾಗಳ್ಹತ್ತನೆ ಛಂಡಿಸಿ ಹರೆದನಾ 1 ಶರಾಣೆಂದು ಬಂದರು ನಗಾನಂದ ಕರುಣಿಸು ಚಂದಾ ಸ್ಥಿರಾ ಲಂಕೆ ಪಟ್ಟ ಹರುಷದಲಿಕೊಟ್ಟ ಯಾರು ಎಂದ್ಹೇಳಿದಿರಾ ವೀರಾಧಿವೀರ ಶೌರ್ಯ ಶೂರ ಪ್ರಚಂಡರು ಧೀರ ಹನುಮದೇವರು ಆರಾಮದಲಿತ್ತ ಆರಾಮಿಯಾರಥನೇರಿ ಶಿಕಾರ ತಂದೆ ಕಾಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥ 2 ರಾಮಾಯೆಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ ಶ್ರೀಹರಿಯು----------ತ ನಿರಾಳ ಮನ ಕವಿತ ಇರುತಲಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ಕರವು ಧರೆಯೋಳ್ ಹೆನ್ನತೀರವಾಸನ ಧೊರೆ 'ಹೆನ್ನ ವಿಠ್ಠಲ’ ರಾಯನ 3
--------------
ಹೆನ್ನೆರಂಗದಾಸರು
ಹನುಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ಅತಿ ತ್ವರದಲಿ ಬಾ ಹನುಮ ಪ ದಿನವೊಂದು ಯುಗವಾಗಿ ದೈತ್ಯರಬಾಧೆಗೆ ಪರಿ ತಲ್ಲಣುಸುತಲಿದೆ ಅ.ಫ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡನಾದ ದೇವಾ ಸದ್ಗುಣಭಾವಾ ಶೌರಿ ಹರೇ ಜಗದೋದ್ಧಾರಿ ಹಿಂಡು ಬಲದಿ ಬಂದೀ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ ಛಂಡಿಸಿ ಬಿಡುವಾ ಶರ್ತು ಬಿರುದು ನಿಂದ್ಹನುಮಾ 1 ಹತ್ತು ಮಾಸವು ಆಯಿತ್ಹನುಮಾ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೇಮಾ ಒತ್ತಿಸೈನ್ಯದಿಂದ ವಾರಿಧಿ ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತಿನ ದೈತ್ಯರ ಮರ್ದನ ಮಾಡೆಂದ್ಹೇಳ್ಹನುಮಾ 2 ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನಾದಂಥಾ ರಾಮನಂತಾ ಭೋಜ ಮಹಿಮ ಬಲವಂತ ವಿಜಯನಂತ ಈನಗರ ರಕ್ಷಕ 'ಹೊನ್ನವಿಠ್ಠಲ' ರಾಜೀವಾಕ್ಷಗೆ ರೋಷವು ಇದ್ದರೆ 3
--------------
ಹೆನ್ನೆರಂಗದಾಸರು