ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

(ಅ) ಶ್ರೀಹರಿಸ್ತುತಿಗಳು ಮಾನಸಗಣ್ಯ ಚಿನ್ಮಯನ ಪ ವನಮಾಲಿಕಾಗಳನ ಮಿಂಚನು ಸೋಲಿಸುತಿಹನ 1 ಹೃದಯಾತಂಕಮೋಚನನ ಜನನೀ ಕುಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತನ 2 ಗುಣವೃಂದಪೂರಿತನ ಚಕೋರಾನಂದ ಚಂದಿರನ 3 ಭೂಷಣನಿಕರ ಭೂಷಿತನ ನಿತ್ಯದಿ ಸುಖದಾಯಕನ 4 ಶರಣೆಂದು ಕರದಿ ತೋರುವನ ಧರಣೀನೀಳೆಯರಿಹ ಕೆಲನ ಪುಲಿಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲಸಿಹ ವರದವಿಠಲನ 5
--------------
ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು
ಮಾನಸ-ಗಣ್ಯಚಿನ್ಮಯನ ಪ ವನಮಾಲಿಕಾಗಳನ ಮಿಂಚನು ಸೋಲಿಸುತಿಹನ ||ಕಣ್ಣಾರೆ|| 1 ಹೃದಯಾತಂಕಮೋಚನನ ಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತನ 2 ಗುಣವೃಂದ ಪೂರಿತನ ಚಕೋರನಂದ ಚಂದಿರನ 3 ಕುಂಡಲ ಭೂಷಣನಿಕರ ಭೂಷಿತನ ಸುಖದಾಯಕನ ||ಕಣ್ಣಾರೆ|| 4 ಶರಣೆಂದು ಕರದಿ ತೊರುವವನ ನೆಲಸಿಹ ವರದ ವಿಠಲನ 5
--------------
ಸರಗೂರು ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು