ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಕರುಣ ದೇಹಕೆ ಬೀಳೆಬದ್ಧಜೀವವದೆಂಬುದೆ ಮಾಡಿದನುಇದ್ದ ಸ್ವಾಸ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯವದಾಯಿತುಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೀವನನುಪಗುರುವೆ ನೋಡುವನಾದಗುರುವೆ ಕೇಳುವನಾದಗುರುವೆ ಶೀತೋಷ್ಣ ಅರಿವನಾದಗುರುವೆ ಘ್ರಾಣಿಪನಾದ ಗುರುವೆ ಉಣ್ಣುವನಾದಗುರುವೆ ಮನಸು ಬುದ್ಧಿ ತಾನಾದನು1ನಡೆವವನು ತಾನಾದ ನುಡಿವವನು ತಾನಾದಸಡಗರದ ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾದನುಕೊಡುವವನು ತಾನಾದಕೊಂಬುವವ ತಾನಾದಕೊನಬುಗಾರಿಕೆಯೆಲ್ಲ ತಾನಾದನು2ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕೂರುವವ ಮಲಗುವವತಾನೆ ನಗುವವನು ತಾನೆ ಸಂತೋಷಿಯುತಾನೆ ಚಿದಾನಂದ ಗುರುನಾಥ ದೇಹದಿಂತಾನೆ ತಾನಾಗಿರಲು ಜೀವ ಮುಳುಗಿದನು3
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು