ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಸದ್ಗುರವೆ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಮಗ್ದುರುವೆ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಸದ್ಗತಿಸುಖ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಅನಾಥಬಂದು ದೇವದತ್ತ ದೀನಬಂಧು ದೇವದತ್ತ ಮುನಿಜನಪಾಲಕ ದೇವದತ್ತ ಘನಮಹಿಮೆಯು ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಬಾಹ್ಯಾಂತ್ರವೆ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಇಹಪರವೆ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ ಮಹಿಪತಿಗುರುವೆ ದೇವದತ್ತ ಸಾಕಾರವೆ ಶ್ರೀದೇವದತ್ತ 1
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು