ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಹರಹರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರ ಪರಮ ಪುರುಷ ದೇವಾ ಚರಾಚರವ ತುಂಬಿಭರಿತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಕ್ತರ ತ್ವರಿತದಿ ಪಾಲಿಪ ಪ ಗಜಾಸುರನೆಂತೆಂಬ ದನುಜನ ವಿಜಯನಾಗಿ ತೊಗಲನ್ನು ಪೊತ್ತೆ ನಿಜಾನಂದವ ನೀವಾ ಚಿನ್ಮಯನೇ 1 ತನುಮನದೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಳೆಯುತಲಿರ್ಪಾ ಜನಜನಿತಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವರೂಪನಾದ ತುಂಬುತ್ತಾ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಘನಪರಮಾನಂದಾ ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾ 2 ಒಳಹೊರಗೆಂಬೀ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲವ (ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ) ಹರಣ ಮಾಡುತಿರ್ಪಾ ಹರನೇ ನಾನೀನಾದ ಕಾರಣ ಬೆರತು ನಿನ್ನೊಳು ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಭರದಿ 3 ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲವನೀಗೆ ನಿಜಾನಂದ ಸಂತಸಗಳನೀವಾ ಅಂತವಿಲ್ಲದಾನಂತ ಪರಾತ್ಪರ ಶಾಂತಿ ಪದವನೀವ ಮಹಾದೇವಾ 4
--------------
ಶಾಂತಿಬಾಯಿ