ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಾಕು ನಿನ್ನಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ಯವನೆಲ್ಲವ ನೂಕುಅ.ಪಗುರುವಿನ ಚರಣಸೀಮೆಯಲಿ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣರೂಪವಿದೆಂಬ ನೇಮದಲಿಅರಿಷಡುವರ್ಗದಂತ್ಯದಲಿ ತೋರುವರಿವೆ ತಾನೆಂಬ ಘನವಿವೇಕದಲಿ 1ಕರಣ ಜಯದ ಬಳಿಸಂದು ಸಂಸರಣ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಮುದದಿಂದ ನಿಂದುಅರಿಯ ಪಡುವದಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನಿರವೆಯಾನಂದದ ಘನಪದವೆಂದು 2ತಾಪಗಳೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟೂ ಸಾಧುಗೋಪಾಲಾರ್ಯರ ಹೃದಯದೊಳಿಟ್ಟುವ್ಯಾಪಕದಲಿ ವೃತ್ತಿ ನೆಟ್ಟೂ ುಂದೀಪರಿಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದಲಳವಟ್ಟೂ 3
--------------
ಗೋಪಾಲಾರ್ಯರು