ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗುರು ಗುರು ಎಂದು ಗುರುವಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ | ಇರುತಿಹೆ ನಿಜಶ್ವಾನನಾಗಿ ಸದ್ಭಾವದಲ್ಲಿ | ಗುರುವಿನೆಂಜಲನುಂಡು ಚಿತ್ಸುಖಾ ನೋಡ ಹೋದ | ಗುರುಪದ ಘನಧೂಳಿ ಸೋಕಲು ಧನ್ಯನಾದ 1
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು