ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮುಸ್ತೈದು ಮಾಡಿದಮದನನಾರಿಯನೆತ್ತಿವಸ್ತು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಆಯಿತದು ಕತ್ತಿಪಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ಎಂಬ ಎರಡು ಬಿರಡೆಯ ಮಾಡಿಪರಿಶುದ್ಧ ಪಚ್ಚಾಳವೆಂಬ ಪರಜು ಮಾಡಿಮುಕುರ ಮುಖವೆಂಬ ಮೂಲಮನೆ ಮಾಡಿಗರಿಯವೇಣಿಯು ಎಂಬ ಗೊಂಡೆಗಳನೇ ಮಾಡಿ1ದೇಹ ನಿಡಿದು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಲಗನೆ ಮಾಡಿಮೋಹವೆಂದೆಂಬ ಮೊನೆಯ ಮಾಡಿಸಾಹಸವೆಂದೆಂಬ ಸಾಣೆಯನೆ ಮಾಡಿಗಹಗಹಿಕೆ ಎಂದೆಂಬ ಘನತರಹದನ ಮಾಡಿ2ಭೋ ಎನುತ ಕೂಗಿ ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿಯ ಕೊಂಡುಬಾಯ ಬಿಡಲು ಜಗವ ಬಿದಿರುತ್ತಲಿಮಾಯೆಹರಿದು ಚಿದಾನಂದ ಭಕ್ತರ ಮುಟ್ಟದೆದಾಯವರಿತು ಜಗವ ಧಾತುಗೆಡಿಸಿದನು3
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು