ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾದವ ನುತಿಸುವೆ| ದೇವಿ ಜಯ ಜಯ ಪ ದಾತೆ ಜಯ ಜಯ ಅ.ಪ ರವಿಶಶಿಶೋಭಿತೆ| ಪಾವನಚರಿತೆ || ಕುವಲಯದಳ ಸು| ಶ್ಯಾಮಲೆ ಕೋಮಲೆ 1 ಗಾನವಿಲೋಲೆ| ಘನಗುಣಶೀಲೆ|| ದೀನಜನಾವಳಿ| ಪಾಲಯೆ ಸದಯೆ2 ಭಕ್ತವಶಂಕರೆ| ಭಜಕಸುಖಂಕರೆ|| ಮುಕ್ತಿದಾತೆ ಶಿವ| ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪೆ 3
--------------
ವೆಂಕಟ್‍ರಾವ್
ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿರುಪಮ ಪ್ರೇಮ ಪ ದಾನವಭೀಮ ಕುವಲಯ ಶ್ಯಾಮ ಅ.ಪ ಕೋಸಲಪುರಪಾಲ ದಶರಥ ಬಾಲ ದುರುಳ ಕುಲಾನಲ ಘನಗುಣಶೀಲ ಕನಕದುಕೂಲ ಮಣಿಮಯ ಮಾಲಾ ಕರುಣಾಲವಾಲ 1 ಪವನಸುತಾನತ ಸುಗುಣಗಣಾನ್ವಿತ ಭರತ ಸಂಶೋಭಿತ ಮುನಿಗಣ ಸೇವಿತ ಕಮಲದಳಾಯತ ಲೋಚನ ಸುಲಲಿತ ಕುಂಭಜಪೂಜಿತ ಮಾಂಗಿರಿನಾಥ 2
--------------
ಅಸೂರಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಅಯ್ಯಂಗಾರ್
ಮನ ಒಲಿದೆನ್ನನು | ಪಾಲಿಸು ಜನನಿ ಪ. ಘನ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ | ಜಲಜಾಂಬಕಿ ನೀ ಅ.ಪ ವಿದ್ಯಾವಿದಾತೆ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತೆ || ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬೇಡುವೆ | ಸದ್ಗುಣಭರಿತೆ 1 ಗಾನವಿಲೋಲೆ | ವಿನಮಿತಪಾಲೆ || ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನಿ | ಘನಗುಣಶೀಲೆ 2 ಆಡುವ ನುಡಿ ಕೈ | ಗೂಡುವ ತೆರದಲಿ || ಮಾಡೌ ಬೇಡುವೆ | ನಡಿಗಳಿಗೆರಗಿ 3 ಮನ್ಮನದಿಷ್ಟವ | ನಿತ್ತೆನ್ನ ಪೊರೆ ನೀ || ಬೊಮ್ಮನ ರಾಣಿ | ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿ4
--------------
ವೆಂಕಟ್‍ರಾವ್