ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾದ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡೆನು ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿಯೆನ್ನ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಾಡೋ ಪ ನಿತ್ಯ ನಲಿಯುತ್ತಲಿರುವದು ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗೊಳುವದು ಬಾಲರು ಪಿಡಿದರೆ ಇಷ್ಟವ ಕೊಡುವದು ಓಲೈಸಿ ಭಕ್ತಗೆ ವರವನೀಯುವÀದು 1 ಪಾದ ಮಧ್ಯದಿ ಪದ್ಮ ರೇಖೆಯ ಕಂಡೆನು ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವುದನು ಖೇದವ ನೀಗುವ ಬೆರಳನು ಕಂಡೆನು ಆದ್ಯಂತವಿಲ್ಲದೆ ನಿರುತವಾದುದನು2 ಮನದಣಿ ನೋಡಿದೆ ಪಾದಯುಗ್ಮಗಳನ್ನು ಮನಲೇಪ ಮಾಡಿದೆ ಹರಿಪಾದಗಳಿಗೇ ಅನುದಿನ ದೂರ್ವಾಪುರದಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಘನಕೋಟಿ ತೇಜದ ಕೇಶವ ಪದವ 3
--------------
ಕರ್ಕಿ ಕೇಶವದಾಸ
ಹೊರಿಯೋ ನರಹರಿಯೆ ಧ್ರುವ ಕರುಣಾಗುರು ಜ್ಞಾನಸ್ಫುರಣ ಪರಮಪುಣ್ಯಚರಣ ಶರಣರಾಭರಣ 1 ದೂರ ಧರ್ಮದ ಸಹಾಕರ ಕರ್ಮ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಮಳಾಕಾರ 2 ಧೀರ ಪರಮ ಉದಾರ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಗುರು ಮುರಹರ 3 ಅರುಣ ಘನಕೋಟಿ ಕಿರಣ ದೀನ ಉದ್ಧರಣ ಆನಂದಪೂರ್ಣ 4 ದೇವ ದೇವ ಸಂಜೀವ ಭಾವಿಕರ ಕಾವ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ 5 ಮಾತಾ ಮಹಿಪತಿಯ ಪಿತ ದಾತ ನೀನೆ ಶ್ರೀನಾಥ 6
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು