ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೆನೆಯೋ ನೆನೆಯೋ ನೆನೆಯೋ ಮನವೆ ಘನಕರ್ಮಗಳನು ಕಳೆದು ಕಾಯುವ ಪ ನೆನೆವ ಜನರ ಕನಕಾಭರಣನ ಅ.ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೋ ನಿತ್ಯ ನೇಮವೆಂದು ಹೊತ್ತು ಗಳೆಯದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತದ ಹರಿಪಾದ1 ಧೂಪವ್ಯಾಕೋ ದೀಪವ್ಯಾಕೋ ಪಾಪಿನಾನೆಂದಾಲಿಸದೆ ತ್ವರ ಪಾದ 2 ಯಾಗ ಯಾಕೋ ಯಜ್ಞ ಯಾಕೋ ನೀಗಿ ಮನದಲಿ ಭೋಗದಾಸೆಯ ಭೋಗಿಶಾಯಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದವ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು