ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾಟ ಪಕಡೊ ಸೀದಾ | ನ ಘಡೆ ತೇಥೆ ಬಾಧಾ ಇದುವೆ ಗುರು ನಿಜಬೋಧ | ಸ್ವಸುಖ ಸಮ್ಮತವಾದಾ ಧ್ರುವ ಬಂದಗೀ ಕರ್ತಾ ಕರಕೇ ಝೂಟಾ | ತಿಳಿಯದು ನಿಜ ಘನದಾಟಾ ಮರ್ಮನ ಕಳತಾ ಕರಣೀ ಖೋಟಾ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಗೆ ನೀಟಾ 1 ಜಾನಭೂಜಕರ ಚಲನಾ ಭಾಯಿ ಲಕ್ಷ ಲಾವುನೀ ಗುರುಪಾಯೀ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೋರುದೇನಯ್ಯ ಹೇ ಸಮಝೆ ವಿರಲಾ ಕೋಯೀ2 ತಿಳಿದು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಾ ಹುವಾ ಖುದಾಕಾ ಬಂದಾ ಮಹಿಪತಿಗಾಯಿತು ಬಲು ಆನಂದಾ ಹರೀ ಮ್ಹಣಾ ಗೋವಿಂದಾ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು