ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಮಾಡಿರೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ಪ. ಸಂಗಸುಖದ ಭಂಗವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತೆಂದು ಹೊಂಗಿ ಮನದಿ ಅ.ಪ. ಘಟ್ಟಿಹೃದಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ತೈಲವೆರೆದು ವಿಷ್ಣುನಾಮ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸಿ 1 ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮನದ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಗಳು ತೋರಿ ಎದ್ದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನು ಅದ್ದಿ ಪಾಪಗೆದ್ದು ಮನದಿ 2 ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಗಳ ತೋರಿ ಚಿತ್ತಮಾಯಕತ್ತಲೆಯನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಹರಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಿ 3
--------------
ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ
ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಮಾಡಿರೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ಪ.ಸಂಗಸುಖದ ಭಂಗವೆಲ್ಲಹಿಂಗಿತೆಂದು ಹೊಂಗಿ ಮನದಿ ಅ.ಪ.ಘಟ್ಟಿಹೃದಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ತೈಲವೆರೆದುವಿಷ್ಣುನಾಮ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸಿ 1ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮನದಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಗಳು ತೋರಿಎದ್ದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನುಅದ್ದಿ ಪಾಪಗೆದ್ದು ಮನದಿ 2ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಗಳ ತೋರಿಚಿತ್ತಮಾಯಕತ್ತಲೆಯನುಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಹರಿಯಮೂರ್ತಿಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಿ 3
--------------
ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ