ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಯತಿವರ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನಾ ಪ ಶರಣ-ಜನ-ಸುರ-ಪಾದಪನೆ ತವ ಚರಣಯುಗಳತೆ ಮೊರೆಯ ಪೊಕ್ಕೆನೊ ಕರುಣಿಸೆನ್ನನು ದೂರ ನೋಡದೆ ಕರುಣಸಾಗರನೆ ನೀ ಅ.ಪ ಆರು ಕಾಯ್ವರೊ ಪೇಳೋ ಎನ್ನ - ನೀ ದೂರ ನೋಡುವದೇನು ಘನ್ನ ಸಾರಿದವರಿಗಿಷ್ಟವನ್ನ - ಬೀರುವನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಪೋಗಿಹದೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ - ಪದುಮ ಸೌರಭ ಸ್ವೀಕರಿಪ ಜನರೊಳು ಸೇರಿಸೆನ್ನನು ದೂರ ನೋಡದೆ ಭೂರಿ ಕರುಣಾಕರನೆ ನೀ 1 ದುರುಳು ಭವಾಂಬುಧಿ ಬಾಧಾ - ಎನ್ನ ಮೀರಿ ಪೋಗಿಹÀ್ಯದು ಅಗಾಧಾ ಮದನ - ಶರ - ಬಂಧಾ - ದಿಂದ ದೂರಾಗಿಹದೋ ನಿನ್ನ ಸಂಭಂಧ ಪರಮ ಪಾಮರನಾದ ಎನ್ನಯ ಮರುಳು ಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ - ವರೊಡನೆ ಸೇರಿಸೊ ಪರಮ ಕರುಣಿಯೆ ಚಾರತರನಾದ ಎನ್ನಾ 2 ದುಷ್ಟಜನರ ಸಂಗದಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಮುಟ್ಟ ಭಜಿಸದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಮತಿಮಂದಾ ನಾಗೀ ಪುಟ್ಟಿ ಬಂದೆನೊ ವೇಗದಿಂದಾ ಕಷ್ಟಹರ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾದ ಪದುಮಕೆ ಘಟ್ಟದೋಪಮ ನೆನಿಸಿ ಎನ್ನಾ ಪುಟ್ಟಿ ಬರದಂತೆ ಮಾಡೊ ನೀ 3
--------------
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು