ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಾಣಬಾಹ ಸಾಧನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಅಣುರೇಣುದೊಳಗಾನೆ ಗುರು ನೋಡಿ ಧ್ರುವ ಖೂನ ಮಾಡಲಿಕ್ಯದ ಒಂದಭ್ಯಾಸ ಅನುದಿನ ಸದ್ಗುರು ನಿಜಧ್ಯಾಸ ಸುಜನರಿಗಿದೆ ತಾ ಉಲ್ಲಾಸಾ ಜನುಮದೊಳಿದೆ ಸುಪ್ರಕಾಶ 1 ಕೋಟಿಗೊಂದೆ ಸಾಧನವಿದೆ ಸಾಕು ಅಟಾಆಟಬಡುವದ್ಯಾತಕೆ ಬೇಕು ಘಟಮಠ ಎಂಬುವದೆಲ್ಲ ಹೋಕು ನಿಟಿಲ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಥೋಕು 2 ಸಾಧನವೆಂಬುದು ಗುರುದಯ ಇದೆ ಪಡಕೊಂಡವಗೆ ವಿಜಯ ಬೋಧಿಸಿದ ಭಾನು ಕೋಟಿ ಉದಯ ಸದ್ಗೈಸಿದ ನೋಡಿ ಮಹಿಪತಿಯ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು