ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಈತ ಸೀತಾನಾಥನೇ|ವಾತಾಜಾತ ಪ್ರೀತನೇ| ಧಾತು ಮಾತು ರಹಿತ ಖ್ಯಾತ|ಭೂತವ್ರತದಾತನೆ ಪ ಸುಗ್ರೀವಗೆ ಸಾಮಗ್ರನೆ|ಶೀಘ್ರಗೈದನುಗ್ರಹನೆ| ನಿಗ್ರಹಿಸಿದಾ ವಾಘ್ರದಶಾ|ಗ್ರೀವನುಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹನೆ1 ಕಾಮನಿವಾನೇಮನೆ|ನಾಮಸಾರ್ವಭೌಮನೆ| ರಾಮಶ್ಯಾಮ ಮಹೀಪತಿನಂದನ|ಹೃತ್ಕುಮುದಾ ಸೋಮನೆ2
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು