ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯ ಮೂಢಾ ನ- ಮ್ಮೊಡೆಯನುಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾಡ ಬಡವರ ತಪ್ಪನು ನೋಡ ಸಂ- ಗಡಲಿಹ ಗರುಡಾರೂಢ ಪ. ನೆನೆವರ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜ ಜನಕೆ ದಯಾರಸ ಸುರಿವ ಕನವಿಕೆ ಎಂಬುದ ತರಿವ ಸ್ಮರ ಜನಕ ಸಿರಿಯ ಕರೆತರುವ 1 ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡಿಸುವನು ಸಿರಿನಲ್ಲ ರೂಢಿಪರೊಳಗಿರಬಲ್ಲ ಬೇ- ರಾಡುವ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ 2 ನೋಡಲು ಸಿಕ್ಕುವನಲ್ಲ ಬೇ- ಗೋಡಿ ಪಿಡಿಯಲೊಶನಲ್ಲ ದೂಡುವ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ ದಯ ಮಾಡಲಿವಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ 3 ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವನು ರಿಪು ಪರ್ವತಗಣ ದುಶ್ಚ್ಯವನ ಗರ್ವಿ ದೈತ್ಯವನದವನ ಸುರ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂಬುವನ 4 ಸತಿಸುತ ಗ್ರಹ ಭೂಧನಕೆ ಶ್ರೀ- ಪತಿಯೆ ಪಾಲಕನಿದಕೆ ವ್ಯಥೆಗೊಳದಿರು ದಿನದಿನಕೆ ಸ- ಮ್ಮತಿನಹಿಗಿರಿಪತಿ ಘನಕೆ 5
--------------
ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ