ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡಿ ನೋಡಿ | ಭಕುತಿಲಿ ನಮನವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ | ಬೇಗನೆ ವರಗಳ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಪ ಅನುದಿನ ತಪವನು | ಘನತರ ಮಾಡಿದ ಜನರುದ್ದೇಶದ ವನಿಯೊಳಗುದಿಸಿದ ನೋಡಿ | ನೋಡಿ 1 ನಡೆ ನುಡಿ ಗಡಣರಿಯದೆ ಜಡ ಮೂಢರು | ದೃಢದಲಿ ಒಡಲ್ಹುಗೆ ಒಡನುದ್ಧರಿಸುವ | ಅಡಿಗಡಿಗೊಲಿವುತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ 2 ನಗೆ ಮೊಗ ಮಹಿಪತಿ ಸುತ ಪ್ರಭು ಬಗೆ ಬಗೆ | ನಿಗಮಾರ್ಥಗರದು ಭಕುತರ ಸುಗಮದಿ | ತಗಬಗಿ ನಲಿಸುವ ನೋಡಿ ನೋಡಿ3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು