ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನುಡಿಯು ನುಡಿದಾ ನೆಡೆಯು ಬಾರದೂ ಜಗದೊಳಗೆ ತತ್ವದ ಪ ನುಡಿಯು ನಡಿದಾ ನೆಡೆಯು ಬಂದರೆ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ತಾನೋಗಲ್ಯಾತಕೆ ಪೊಡವಿಗೀಶನು ಶಿವನು ತನ್ನೊಳ ಗಡಗಿಯಿರಲಿದನರಿಯದವರಿಗೆ 1 ಎದ್ದು ಹೋಗಲು ದಾರಿಯೊಳಗೊಂದು ತಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದವಾಗಲುಕಡೆಗೆಜಗದೊಳುಹದ್ದುಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮವಲ್ಲದೆ ಮುದ್ದೆಮಾತೇನಯ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಪರಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯರಿಗಾದ ಈ ನಿಜ2 ಆದ ಬೆಳೆಯನ್ನಳತೆ ಮಾಡೆಲೊ ಯೀ ದೇಹತತ್ವದ ಶೋಧನೆಯೊಳು ಕುಳಿತು ನೋಡೆಲೈ ವೇದಗೋಚರನಾದ ಜಗದೇಕಾದಿಗುರುವು ತುಲಸಿರಾಮನ ಪಾದ ಭಜನೆಯೊಳಿರಲು ಕಾಣುವ ಬೋಧೆಯಾತ್ಮರಿಗಾದ ಈ ನಿಜ3
--------------
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅಹೋಬಲದಾಸರು