ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಿಳೀ ತಿಳೀ ಅನುಭವದಾಳಾ ಪೇಳ್ವೆ ಸ್ವಾನಂದವ ನೀ ಕೇಳಾ ಪ ತನುಮನಕರಣಕೆ ಮೀರಿರುವಾ ಸನಾತನಾ ಸಂಪೂರ್ಣಘನಾ ನೀನೆ ಆನಂದಾತ್ಮನದೆಂದು 1 ದೇಹಾದಿಗಳೇ ನಾನೆಂಬ ಮಹಾದೃಢದ ಈ ಮತಿಯಂತೆ ನೀನೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಎಂದು 2 ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸು ಈ ವಿಷಯಾ ಮನದೋಳ್ ಎಟ್ಟಿ ಮನಸಿನಾ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟಾ ಬಾಳಿದು ಪುಸಿ ಎಂಬುದನು 3 ಜೀವನ್ಮುಕುತಿ ಆನಂದ ದೇವನೆ ತಾನೆನ್ನುವದೇ ಚೆಂದ ಭವಹಾರಿ ಶಂಕರನ ಜ್ಞಾನಾ 4
--------------
ಶಂಕರಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ