ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೋಲದೇವ ತನಯ ಕೂಲ ಸುನಿಲಯ ಪಾಲಿಸು ಜೀಯಾ ನೀ ಪಾಲಿಸು ಜೀಯಾ ಪ ದೇವಸ್ವಭಾವ ಮಹಿದೇವ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾವನ ಸುಚರಿತ ದೇವ ಮುನಿಗತಿಪ್ರೀತ 1 ದೈಶಿಕ ಕುಲನಾಥ ಪೂಶರನಿರ್ಜಿತ | ಭಾಸುರ ಕಾಷಾಯ ವಾಸ ಭೂಷ ವ್ಯಾಸರಾಯಾ 2 ಶಾಮಸುಂದರ ಮೂಲರಾಮಪದಾರ್ಚಕ ಕಾರ್ಮುಕ ಗಜಸ್ತೋಮಸಿಂಗ ಮಂಗಳಾಂಗ 3
--------------
ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ