ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಾಕು ಸಾಕು ಸವಿದಟ್ಟಿತು ನನಗೀಗ ಸಾಕಾಯ್ತೀ ಸಂಸಾರದ ಸುಖವು ಪ ಸಂಜೀವನದ ಅಮೃತವ ನಾಕಂಡಮೇಲೆ ಗಂಜಿಗಾಸೆ ಮಾಡುವೆನೆ ರಂಜಿತ ಚಿದಾನಂದವನು ಕಂಡಮೇಲೆ ಗುಂಜಿನ ಮೈಸುಖವೆ ಪೇಳೋ 1 ಹಾಲ ಸಮುದ್ರವ ಕಂಡಮೇಲೆ ಪಶು ಜಾಲವ ಬಯಸುವೆನೆ ಪೇಳೋ ಲಾಲಿಸಿ ಚಿದಾನಂದವ ಕಂಡಮೇಲೆ ಜಾಳು ವಿಷಯದ ಚಿಂತೆಯೇ ಪೇಳೋ 2 ಪರುಷದ ಪರ್ವತವ ನಾಕಂಡಮೇಲೆ ಸಿರಿ ಬೇಕೆಂಬಂಧ ಚಿಂತೆಯೇ ಪೇಳೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧವ ಕಂಡೆ ಗುರು ಚಿದಂಬರನ ನಿನ್ನೇತರ ಚಿಂತೆ ಪೇಳೋ 3
--------------
ಕವಿ ಪರಮದೇವದಾಸರು