ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮನಸಿಟ್ಟು ಭ್ರಮಿಸುವರೇನೆ -ಘನ - |ಗುಣವಂತನೇನವ ಜಾಣೆ ? ಪಅನುದಿನ ಗೊಲ್ಲಪಳ್ಳಿಗೆ ಕಳ್ಳನೆನಿಸಿದ |ದನಗಾಹಿ ನಿನಗೇನ ಮರುಳು ಮಾಡಿದನೆ ? ಅ.ಪಜಲವಾಸಿ ಮುಖವೊಳಸೆಳೆವ - ಇವ |ನೆಲವ ಕೆದರಿ ಕಂಬದಿ ಬಾಯ್ ತೆಗೆವ ||ಇಳೆಯನಳೆದ ಕೊರಳಗೊಯ್ಕ ವನವಾಸಿಯ |ಕೊಳಲಪಿಡಿದ ಕುರುಬಲವನಳಿದಾತಗೆ 1ಅಂದು ಮಧುರೆಯಲಿ ಪುಟ್ಟಿದನ - ಆ |ನಂದಗೋಪ - ಯಶೋದೆ ಕೋಮಲನ ||ಕಂದನಾಗಿ ಮೊಲೆಯುಂಡು ಪೂತನಿಯನು |ಕೊಂದು ಕಂಸರಪುರ ತಂದೆಗಿತ್ತವಗೆ2ಬತ್ತಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿರ್ವಾಣಿ - ತೇಜಿ - |ಹತ್ತಿ ಪಿಡಿದ ಖಡ್ಗಪಾಣಿ ||ಮತ್ತರನೆಲ್ಲರ ಮರ್ದಿಸಿ ಬಲವಂತ |ಪಾರ್ಥಗೊಲಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ 3
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು
ರೂಪತೋರೆನಗೆ ಬಗಳೆರೂಪತೋರೆನಗೆರೂಪದೊಳಗಲೆ ಮಂಗಳವಾದಪಕಾಲಕಡಗ ಕಂಠಾಭರಣ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಲೋಲಕರ್ಣಾಭರಣದಿಂದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪದ1ಒಡ್ಯಾಣವು ಚಿಂತಾಕನು ಸರಿಗೆ ವಂಕಿಯ ಧರಿಸಿರುವದೊಡ್ಡ ರತ್ನಂಗಳ ಕೆತ್ತಿಹ ವೋಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ2ಸತ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಬಗಳ ನಾಯಕಿ ಶರಖಡ್ಗಪಾಣಿಸತ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮದವರ ಕುಟುಂಬಿನಿ3
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು