ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮನೋರೋಗಾವು ಕಳವೂತಾ ಪ ತುಂಬಿ ಸಡಗರಾಸಾರಾರಾದ ಕೈಗಲಾಹಿತ್ತು ಬಡವಾರ ಕೈನೋಡಿ ಪಾಪ ಖಂಡಿಸುವಂಥ 1 ವರ್ಣಾನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದೊಳು ವರ್ಣಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಲ್ಲಂಥಾ 2 ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಬಲ್ಲ ಸುಜನರಾದ ಭವರೋಗ ಕಳಿವಂಥ 3
--------------
ಹೆನ್ನೆರಂಗದಾಸರು