ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಂಡೆನು ಗುರುರಾಯಾ ನಿನ್ನುದ್ದಂಡ ಪರಾಕ್ರಮವಾ ಕಂಡೆನಾ ಮನಗಾಡೆ ಪಾಂಡುಪಕ್ಷನ ಭೃತ್ಯ ಹಿಂಡು ಖಂಡಿಸಿದ್ಯೋ ಪ ರಾಮನ ಸೇವೆಗೆಂದೂ ನೀನು ಕಾಮಿಸಿ ಜನಿಸಿದೆಯೋ ನೇಮದಿಂದಲಿ ಸುರಸ್ತೋಮವ ನೀಗಿ ಭೂಮಿಜೆಯ ತಂದು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ಯೋ 1 ಗೋವಳ ಭೃತ್ಯನಾಗಿ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಕುರುವಿಂಡು ಕಟ್ಟಿ ನೀ ಭಾರ ಪೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ಯೋ 2 ಹರಿಮತ ಏರುವುದಕೆ ನೀನೆ ಸರಿ ಗುರುಮಧ್ವನೆನಿಸಿದೆಯೋ ಏಕವಿಂಶತಿ ಮತ ನರಸಿಂಹ ವಿಠಲನ ದಾಸನೆನಿಸಿದ್ಯೋ 3 ಗಂಧದ ಮರವೇನು ಗಂಧದ ಮರವೇ
--------------
ನರಸಿಂಹವಿಠಲರು